Introduktionsutbildning / Handledarkurs

Handledarkurs/Introduktionsutbildning för privat övningskörning

Introduktionsutbildningen innehåller:

  • Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
  • Hur man planerar och strukturerar övningskörningen
  • Viktiga faktorer för trafiksäkerheten och miljön.

Krav:

  • Du som ska vara handledare vid privat övningskörning för behörighet B ska ha fyllt 24 år och haft körkort sammanlagt minst fem av de senaste tio åren. Du måste även ha gått en introduktionsutbildning.
  • Den elev som övningskör privat för behörighet B ska vid sådan övningskörning vara minst 16 år, ha giltigt körkortstillstånd och en giltig introduktionsutbildning.

Efter genomförd introduktionsutbildning:

  • Vi rapporterar din genomgångna utbildning direkt till Transportstyrelsen.
  • En introduktionsutbildning är giltig i 5 år från den dag utbildningen genomfördes.

Anmälan:

  • Via Elevcentralen (redan inskrivna elever)
  • Via E-handel
  • Telefon eller mail, kom ihåg att ha personnummer och telefonnummer på samtliga deltagare tillgängligt.

Observera att du själv måste ansöka om godkännande som handledare hos Transportstyrelsen, https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/handledare/.

Tänk på att eleven måste ha giltigt körkortstillstånd eller ansökt om, och helst ha fått beslut om, körkortstillstånd hos Transportstyrelsen innan du ansöker om godkännande som handledare, https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/ta-korkort/personbil-och-latt-lastbil/b-personbil-och-latt-lastbil/.

Om du är osäker på om du fortfarande har en giltig introduktionsutbildning, kontakta Transportstyrelsen, 0771-81 81 81.

Glöm inte att anmälda samtliga deltagare, både handledare och elev.
Glöm inte att ta med ditt leg!

Vi bjuder på fika!